Search form

Lediga tjänster

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet bildar tillsammans en myndighet vars uppgift är att förvalta och sprida kunskap om vårt kulturarv.

Museerna speglar framförallt kungligheternas samt de övre samhälls-skiktens kulturhistoria och belyser därigenom även den övriga samhällsutvecklingen. I museerna finns unika samlingar av vapen, dräkter och textilier, konst och konsthantverk samt äldre bibliotekssamlingar. Vid myndigheten arbetar ca 55 personer.

För närvarande har vi inga lediga tjänster.