Kalendarium

Format: 2019-01-22
F
När:
21 mar
Tid:
17.30
Pris:
100 kr

Boksläpp med föredrag: Drottning Kristinas hovbaletter

Stefano Fogelberg Rota undersöker i The Queen Danced Alone drottning Christinas intresse för den franska hovbaletten. Christina främjade inte enbart denna teaterform i egenskap av mecenat utan dansade också själv i dessa föreställningar som utvecklades under hennes regeringstid till hennes priviligierade medium för politisk propaganda.

The Queen Danced Alone är en djupgående undersökning av de tryckta libretton som medföljde föreställningarna och som hade, bl.a., funktionen att befästa deras politiska budskap för samtiden och eftervärlden. Stefano Fogelberg Rota kommer att berätta hur Christina förde fram sina anspråk på självständighet genom att framställa sig själv i baletterna som kyskhetens och jaktens gudinna Diana och vishetens gudinna Pallas.

Presentationen illustreras av dansgruppen Pied en l’air som i tidstypiska dräkter visar exempel på 1600-talets dansformer. Danshistoriker och Christinaforskare Camilla Kandare introducerar dansen och berättar vad vi egentligen vet om hur man dansade på Christinas tid.
I samarbete med Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Christina-Akademien.

Köp din biljett på Tickster

 

 

 

 

Stefano Fogelberg Rota är docent och lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Han har forskat både om drottning Christinas litterära mecenatskap i Rom – i sin doktorsavhandling Poesins drottning: Christina av Sverige och de italienska akademierna (2008) – och om hennes intresse för den franska hovbaletten i Sverige i den nyutkomna monografin "The Queen danced alone": Court ballet in Sweden during the reign of Queen Christina, 1638-1654 (Brepols: Turnhout 2018).

Mer info Mindre info