Sökformulär

40 000 bilder för fri nedladdning!

Sedan den 6 mars 2013 finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv på nätet. Nu kan du använda våra bilder hur du vill utan kostnad. 

Sök i bildarkivet 

På Wikimedia Commons

Ungefär 26 000 av bilderna finns också tillgängliga på Wikimedia Commons. På så sätt når vi ut till en större publik, både nationellt och internationellt. Informationen om samlingarna och bilderna hittar du också på museiportalen Kringla. Dessutom kan vem som helst använda materialet och bygga appar och andra tillämpningar via Riksantikvarieämbetets webbservice K-Samsök.

Till bilderna på Wikimedia Commons »

Internationellt museipris för Öppet bildarkiv

Vi kan stolt meddela att Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) har vunnit guld vid American Alliance of Museums stora prisgala MUSE Awards 2014. Priset delades ut i den helt nya kategorin Open Content. Priset gavs för myndighetens arbete med att tillgängliggöra museernas bildarkiv under öppna licenser. Bildarkivet omfattar över 40 000 bilder och sedan mars 2013 finns dessa tillgängliga för nedladdning och fri användning.

American Alliance of Museums (AAM) är en stor organisation med 21 000 amerikanska museer som medlemmar. MUSE Awards priser har tidigare tilldelats framstående museer som Smithsonian och Museum of Modern Art (MoMa) i New York. 
Läs mer om priset »

Europeana studerar Öppet bildarkiv

Vid GLAM-Wikikonferensen i Haag, den 11-12 april 2015, presenterades en studie av Öppet bildarkiv-projektet som gjorts av Europeana Foundation. "Making an Impact on a Small Budget" är rubriken och den handlar om hur vi, med små medel har nått ut mycket längre än vi hade trott, genom att arbeta strukturerat och målinriktat. En beskrivning av studien finns här, på Europeanas blogg.

Licenser

Bilderna är märkta med så kallade Creative Commons-licenser som anger vad användaren får göra och vilken information som ska följa med bilden. Ungefär en fjärdedel är högupplösta jpeg-bilder, men andelen högupplöst material kommer successivt att öka.

Med hjälp av Vinnova

Det öppna bildarkivet har gjorts möjligt genom finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, inom ramen för den så kallade Öppen data-utlysningen.