Sökformulär

40 000 bilder för fri nedladdning!

Från och med den 6 mars 2013 finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv på nätet. Nu kan du använda våra bilder hur du vill utan att göra en bildbeställning och få en faktura i brevlådan. Alla bilder får användas fritt.

Du kan beställa nyfotografering av föremål som inte har någon bild. En sådan fotografering kostar 650 kr/tim. Om du kan vänta i upp till tre månader så gör vi fotograferingen gratis. Kontakta bild@lsh.se för alla förfrågningar.

Sök i bildarkivet »

Internationellt museipris för Öppet bildarkiv

Vi kan stolt meddela att Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) har vunnit guld vid American Alliance of Museums stora prisgala MUSE Awards 2014. Priset delades ut i den helt nya kategorin Open Content. Priset gavs för myndighetens arbete med att tillgängliggöra museernas bildarkiv under öppna licenser. Bildarkivet omfattar över 40 000 bilder och sedan mars 2013 finns dessa tillgängliga för nedladdning och fri användning.

American Alliance of Museums (AAM) är en stor organisation med 21 000 amerikanska museer som medlemmar. MUSE Awards priser har tidigare tilldelats framstående museer som Smithsonian och Museum of Modern Art (MoMa) i New York. 
Läs mer om priset »

Rika samlingar

I arkivet finns bilder från våra stora samlingar av vapen, rustningar och dräkter. Det finns också bilder av konst och konsthantverk och vardagsföremål från olika tider samt fotosamlingar från bland annat den Hallwylska familjens resor vid förra sekelskiftet.

Bilderna är märkta med så kallade Creative Commons-licenser som anger vad användaren får göra och vilken information som ska följa med bilden. Ungefär en fjärdedel är högupplösta jpeg-bilder, men andelen högupplöst material kommer successivt att öka.

Tillgängligt kulturarv

”Att dela och bygga vidare på de digitaliserade samlingarna av våra kulturskatter skapar möjligheter för fler att få tillgång till vårt gemensamma kulturarv, vilket jag tror kommer göra att de vårdar och värdesätter det”, säger Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan och en av experterna i regeringens digitaliseringskommission.

Nu kan skolelever och lärare, forskare, konstnärer, författare och allmänintresserade botanisera bland vårt fantastiska bildmaterial och söka information och inspiration. Det öppna bildarkivet blir en källa till kunskap och skaparglädje.

Bilder på Wikimedia Commons

Från oktober 2013 finns även 19 000 högupplösta bilder, varav 7 000 negativ på Wikimedia Commons. På så sätt når vi ut till en större publik, både nationellt och internationellt. Informationen om samlingarna och bilderna hittar du också på museiportalen Kringla. Dessutom kan vem som helst använda materialet och bygga appar och andra tillämpningar via Riksantikvarieämbetets webbservice K-Samsök.
Till bilderna på Wikimedia Commons »

Med hjälp av Vinnova

Det öppna bildarkivet har gjorts möjligt genom finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, inom ramen för den så kallade Öppen data-utlysningen.