Övrig personal

Livrustkammaren ingår i myndigheten för Statens historiska museer. På myndigheten jobbar många för att ditt museibesök ska bli så bra som möjligt; från fotografer till forskare. För övrig personal inom Statens historiska museer – gå till shm.se