Kanonsalut och vaggor

Kungliga födslar och dop

Pris: 50 kr
 

Lena Rangström, 1:e intendent vid Livrustkammaren, berättar i denna högaktuella bok hur kungliga födslar och dop har gått till i Sverige de senaste fyrahundra åren. Här berättas också hur barnen föds in i sin roll och vilken politisk betydelse för dynastins fortlevnad födslarna har haft.

Ett barn som föds till tronen är en statens tillhörighet, skrev en gång drottning Kristina. Ett kungligt barns födelse är en betydelsefull händelse - inte minst politiskt. Dynastins fortlevnad hänger på att ständigt nya tronföljare föds och intresset för dessa barn har varit stort redan innan de sett dagens ljus.

De kungliga barnen föds in i sin roll och från första stund ges deras liv en symbolmättad och representativ inramning. Såväl ceremonierna som har ägt rum i samband med förlossningen, dopet och moderns kyrktagning som den utrustning i form av kläder och vaggor som anskaffades och den egna våning som iordningställdes för det kungliga barnet har ingått i den kungliga retoriken.

Här skildras för första gången den fascinerande historien om kungliga födslar och dop genom fyrahundra år av kontinuitet och förändring.