Drottning Kristinas kolt

QRpedia i Livrustkammaren

I Livrustkammarens basutställning finns ett antal QR-koder i anslutning till utvalda föremål. Fram till sommaren 2015 har koderna lett till museets egna app, där besökaren har kunnat läsa mer om de olika föremålen och personerna de har tillhört. Nu kommer istället den som scannar någon av koderna i utställningen till Wikipedia och en artikel som handlar om en händelse, ett föremål, en person, en plats eller ett fenomen som hänger ihop med föremålet i fråga.

Varför Wikipedia?

Genom att flytta den information som tidigare funnits i vår egen app till Wikipedia når vi många fler. Föremålen i våra samlingar berättar om händelser som varit med och format historien, och på Wikipedia kan den som vill fördjupa sig i ämnet. Ta mordet på Gustav III som exempel. I Livrustkammaren finns maskeraddräkten bevarad, och via qr-koden som finns i anslutning till dräkten kommer man till en artikel om mordet – men också till möjligheten att läsa om de inblandade i mordet, vad som låg till grund för attentatet, och mycket mer. Undrar man över något finns svaret ofta bara ett eller ett par klick bort, och med det en ökad kunskap om det som intresserar just dig. Att artiklarna finns att läsa oavsett var i världen du befinner dig, och oavsett om du någonsin kommer få möjlighet att besöka museet är en annan positiv aspekt med Wikipedia-samarbetet. För liksom med våra bilder som vi delar på Wikimedia commons vill vi att vår kunskap och det vi har att berätta ska nå så många som möjligt.

Ytterligare en fördel med att flytta informationen till wikipedia är att fler kan vara med och bidra med sin kunskap. QR-koderna som nu finns i museet fungerar så att du får artikeln på det språk som din telefon är inställd på - förutsatt att artikeln finns översatt till det språket. Gör den inte det kan du eller vem som helst som har tid och lust översätta artikeln, och på så sätt kan ännu fler ta del av informationen. Hur du gör för att skriva eller redigera en artikel kan du läsa här

Ett bredare perspektiv

Den allra största fördelen med att flytta ut på Wikipedia är alltså att vi kan vara en del i berättelserna om det bredare perspektivet. Föremålen i utställningen bär på frusna ögonblick ur historien, och även om de antingen har tillhört eller har koppling till kungar och drottningar så handlar ögonblicksberättelserna om samhälleliga strukturer och hur man tänkte och levde. De bröllopskläder som finns utställda visar på prakt, mode och skönhetsideal - men de bär också på historier om arrangerade äktenskap, pakter och politik. Då Wikipedia-artiklarna är fria för vem som helst att redigera kan dessutom perspektivet breddas ännu mer med hjälp av kunskap som andra utanför museet besitter. 

De artiklar som är kopplade till QR-koderna i utställningen hittar du samlade på Wikipedia under Livrustkammarens highlights