Skapande skola

Letar du efter ett projekt inom Skapande skola på temat historia? Skapande skola öppnar för olika samarbetsformer där museernas innehåll integreras i skolans arbete. I Livrustkammaren blir historien levande och museet ett spännande komplement till skolböckerna. 

Konceptförslag för skapande skola

Vi erbjuder unika möjligheter för lärare och elever att fördjupa sig i historia och kultur. 

Gör en seriestrip med ljud från 1700-talet
– ett projektförslag från Livrustkammaren och Kungligt bra musik 
Läs mer »

Historia genom föremål i Livrustkammaren
Läs mer »

En himla historia 
– ett projektförslag från Livrustkammaren och författaren Sofi Hjort
Läs mer »

Vi animerar Vasatiden
– ett projektförslag från Livrustkammaren och Mediapedagogiskt Centrum Norr
Läs mer »

Kontakt

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan samarbeta inom Skapande skola.

Anna Blom Allalouf
skolinfo@lsh.se
08-402 30 25

Om Skapande Skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats