Malin Grundberg

Våren 2005 lade Malin Grundberg fram sin doktorsavhandling "Ceremoniernas makt " om Maktöverföring och genus i Vasa-tidens kungliga ceremonier, vid Stockholms universitets historiska institution.

Författaren analyserar ceremoniernas viktiga roll för att legitimera överförandet av makten i samband med kungliga begravningar och kröningar från Gustav Vasa till Karl X Gustav.
Malin Grundberg är banbrytare när det gäller att förklara budskap och betydelse i samband med dessa ceremonier.

Vid en högtidlig ceremoni i Livrustkammaren den 6 november kl. 14.00 erhåller filosofie doktor Malin Grundberg Livrustkammarens Vänners stipendium på 20.000 kronor för detta arbete.