Livrustkammarens basutställning

 

Livrustkammaren är Sveriges äldsta museum och de unika samlingarna som skildrar Sveriges kungliga historia har hittills setts av miljontals besökare. Efter en tids renovering öppnade vi 17 juni 2019 en ny uppdaterad utställning i de gamla valven på Stockholms slott.

Älskade föremål och nya perspektiv

I den nya utställningen visar vi både bekanta föremål och sådana som inte visats tidigare. En av de viktigaste nyheterna i utställningen är en sammanhållen kronologisk berättelse om monarkins makt under 500 år. Samlingarna presenteras på nya sätt, med stöd i befintlig och pågående forskning inom flera områden. Med den nya basutställning vill vi möta dagens besökare med en uppdaterad berättelse om Sveriges historia genom monarkin och personer kopplade till den, från Gustav Vasa till nutid.

Interaktiva stationer

Den nya basutställningen innehåller interaktiva stationer med dofter, material och ljud som är tänkt att inspirera till ett nyfiket lärande om den svenska kungliga historien. Att inte ha någon förkunskap om Sveriges historia ska inte vara något hinder. Den magiska känsla som idag finns i utställningen kommer vi värna om. Den rustika enkla elegans som präglat museet är vägledande även i den nya utställningen.

Utforska den nya utställningen

Läs recensioner om den nya basutställnigen