Kalendarium

Vänföreningens kommande aktiviteter

Generellt för Livrustkammarens Vänners evenemang gäller att icke medlemmar kan få deltaga i mån av plats och till en extra kostnad på 50 kronor utöver nedan angivna belopp.

400-årsjubileum av Gustaf II Adolfs kröning 12 oktober kl 17.30 

Gustav II Adolf tillträdde som kung redan 1611, två månader efter Karl IX:s död, men han kröntes inte förrän den 12 oktober 1617 av ärkebiskop Petrus Kenicius i Uppsala domkyrka - idag för exakt 400 år sedan. Han kunde då avlägga kungaeden som var en viktig del av kröningen. 

Redan vid trontillträdet 1611 hade Gustaf II Adolf avlagt en försäkran men den behövde bekräftas genom en kungaed. I denna reglerades kungens maktbefogenheter och framför allt förhållandet mellan kungamakten och adeln. Kröningen ägde rum efter att den unge kungen visat framträdande ledarsegenskaper i såväl krig mot fiender som i efterföljande fredsförhandlingar, vilket stärkte hans maktposition och legitimitet. Det var viktigt att markera betydelsen av detta, vilket gjordes genom de omfattande ceremonierna vid kröningen. 

Ann Grönhammar, tidigare intendent på Livrustkammaren och väl förtrogen med museets samlingar, kommer att berätta om kungliga attribut bevarade bl a från kröningsritual och efterföljande festligheter 1617. Bland dem finns alltjämt kungens silverskimrande kröningsdräkt och sadlar.

Efter föredraget, som äger rum i Hörsalen, bjuds på vin och lättare förtäring.

Anmälan sker genom att senast 5/10 betala 200 kr till Plus-Giro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 12/10.

Avanmälan senast 7/10 till Mårten Hougström, tel 070-565 37 55

Vändagen söndag den 5 november

Eftersom museet är stäng på måndagar genomförs detta evenemang redan söndagen den 5 november, med traditionella bakelser i Café Lützen och ett digert program för alla åldrar. På Vändagen kommer också Vänföreningens stipendium till minne av Katarina af Sillén att utdelas och mottagaren berätta om det arbete som belönats med stipendiet.

Visning av utställningen ”I love You Madly” –  om brevväxlingen mellan Marie Antoinette och Axel von Fersen torsdag den 23 november kl 17.30

De var unga, vackra och kära. De tillhörde eliten och solade sig i glansen från det kungliga hovet. De hade allt men kunde inte få varandra. De hade makt och inflytande men fick inte bestämma över sina egna liv. Utställningen visar genom deras bevarade brev relationen mellan den franska drottningen, en av dåtidens mest kända kvinnor, och den svenske greven. Efter visningen bjuds på lättare förtäring och ett glas vin i Stensalen.

Anmälan sker genom att senast 17/11 betala 200 kr till Plus-Giro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 23/11. Avanmälan senast 19/11 till Ellinor Fornebrant, tel 070 5888 058.

Föredrag om dynastin Holstein-Gottorp torsdag den 25 januari 2018 kl 17.30

Mårten Hougström berättar om den dynasti som regerade Sverige från 1751 till 1818 genom kungarna Adolf Fredrik, Gustaf III, Gustaf IV Adolf och Karl XIII och om deras drottningar Lovisa Ulrika, Sofia Magdalena, Fredrika och Hedvig Elisabet Charlotta. Mårten är civilekonom och ledamot av Vänföreningens styrelse. Dessutom är han något av en auktoritet när det gäller kunglig europeisk historia. Efter föredraget bjuds på lättare förtäring och ett glas vin i Stensalen.

Anmälan sker genom att senast 17/1 betala 200 kr till Plus-Giro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 25/1. Avanmälan senast 19/1 till Mårten Hougström, tel 070 565 3755.