Kalendarium

Vänföreningens kommande aktiviteter

Generellt för Livrustkammarens Vänners evenemang gäller att icke medlemmar kan få deltaga i mån av plats och till en extra kostnad på 50 kronor utöver nedan angivna belopp.

Visning av Masreliez-våningen torsdag den 7 september kl 16.30 och kl 17.30 

Vänföreningen har nu glädjen att kunna erbjuda sina medlemmar visning av Masreliezrummen på Salviigränd 1 i Gamla stan, den mest välbevarade av de våningar Masreliez inredde i Stockholm. Antalet deltagare i visningarna är högst 15 och därför ordnas två visningar. Efter visningarna bjuds på lättare förtäring och ett glas vin på Livrustkammaren.  Anmälan sker genom att senast 1/9 betala 300 kr till Plus-Giro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 7/9 kl 16.30 eller 7/9 kl 17.30 beroende på vilken visning det gäller. Avanmälan senast 3/9 till Karin Yllfors tel 0768 534515.

Gustaf II Adolfs kröningsjubileum torsdag den 12 oktober

Denna dag för 400 år sedan kröntes Gustaf II Adolf, Livrustkammarens grundare, i Uppsala. Detta hoppas vi kunna fira med musik och dans och föredrag om kungliga ceremoniers innebörd och betydelse. Evenemanget ordnas i samverkan med Livrustkammaren och Christina-Akademien. 

Mer information om evenemanget kommer att e-postas till Vännerna och dessutom finnas på Livrustkammarens hemsida.

Vändagen söndag den 5 november

Eftersom museet är stäng på måndagar genomförs detta evenemang redan söndagen den 5 november, med traditionella bakelser i Café Lützen och ett digert program för alla åldrar. På Vändagen kommer också Vänföreningens stipendium till minne av Katarina af Sillén att utdelas och mottagaren berätta om det arbete som belönats med stipendiet.

Visning av utställningen ”I love You Madly” –  om brevväxlingen mellan Marie Antoinette och Axel von Fersen torsdag den 23 november kl 17.30

De var unga, vackra och kära. De tillhörde eliten och solade sig i glansen från det kungliga hovet. De hade allt men kunde inte få varandra. De hade makt och inflytande men fick inte bestämma över sina egna liv. Utställningen visar genom deras bevarade brev relationen mellan den franska drottningen, en av dåtidens mest kända kvinnor, och den svenske greven. Efter visningen bjuds på lättare förtäring och ett glas vin i Stensalen.

Anmälan sker genom att senast 17/11 betala 200 kr till Plus-Giro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 23/11. Avanmälan senast 19/11 till Ellinor Fornebrant, tel 070 5888 058.

Christina-Dagen fredag den 8 december

Drottning Kristinas födelsedag firas av Christina-Akademien. Lärda samtal kommer att varvas med sång och dans från Christinas tid och deltagarna bjuds också en lätt förtäring i 1600-talssmak. Reformationsåret kommer att uppmärksammas liksom Akademiens nya hemsida. Vännerna får förtur till biljetter och reserverade sittplatser. Programmet kommer att finnas på Livrustkammarens hemsida. 

Föredrag om dynastin Holstein-Gottorp torsdag den 25 januari 2018 kl 17.30

Mårten Hougström berättar om den dynasti som regerade Sverige från 1751 till 1818 genom kungarna Adolf Fredrik, Gustaf III, Gustaf IV Adolf och Karl XIII och om deras drottningar Lovisa Ulrika, Sofia Magdalena, Fredrika och Hedvig Elisabet Charlotta. Mårten är civilekonom och ledamot av Vänföreningens styrelse. Dessutom är han något av en auktoritet när det gäller kunglig europeisk historia. Efter föredraget bjuds på lättare förtäring och ett glas vin i Stensalen.

Anmälan sker genom att senast 17/1 betala 200 kr till Plus-Giro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 25/1. Avanmälan senast 19/1 till Mårten Hougström, tel 070 565 3755.