Kalendarium

Vänföreningens kommande aktiviteter

Karl XII och svenskarna i det Osmanska riket

Torsdag den 16 februari kl 17.30

Turkiet, det gamla Osmanska riket, är idag nära centrum för turbulensen i Mellanöstern och landets politiska situation, med Ryssland i norr, Syrien i söder och EU i väster, är komplicerad. Men även med Sverige har Turkiet haft nära samröre. Om detta berättar Per Sandin, enhetschef på Armémuseet, som ägnat Turkiets historiska förbindelser med Sverige och Svenskarna stort intresse.

Efter föredraget blir det smörgås och vin i Stensalen.

Anmälan sker genom att senast 9 februari betala 150 kr till Plus-Giro 27 600 – 6
Avanmälan senast 12 februari till Kerstin Nashef, tel 08 651 8111 eller kerstin.momento@hotmail.com