En broderad enhörning.
Foto: Helena Bonnevier, Livrustkammaren/SHM.

På plats i museet

Enhörningar – tror du på mig så tror jag på dig

Torsdag 2 februari klockan 18

I dag ser enhörningen oftast ut som en vit eller silverskimrande häst med lång böljande man och svans, hovar och ett vridet horn i pannan, men så har det inte alltid varit. Äldre tiders enhörningar kunde se ut lite hur som helst, det viktiga var att hornet i pannan fanns med. De antika grekerna beskrev den som snabb och skygg och trodde att den kom från Indien. På medeltiden betraktades enhörningen som en symbol för Jesus och på 1500- och 1600-talen kom den att få stor betydelse för Europas kungligheter och blev föremål för vetenskapens intresse. Den blev också en symbol för kärlek och långt fram på 1700-talet användes enhörningshorn som medicin.

I de senaste årens litteratur och populärkultur har enhörningen återigen fått ta plats. Gemensamt för enhörningen i alla tider är att den ansetts som magisk och hemlighetsfull. Men vem är egentligen enhörningen? Andreas Olsson och Pia Bengtsson Melin, producenter för utställningen, berättar och visar föremål från fyra olika museisamlingar.

  • Biljetterna är slutsålda.
  • Slottsbacken 3, 111 30 Stockholm