Gustav_Vasa_till_skeppet_Vasa-FB

Föredrag

Från Gustav Vasa till skeppet Vasa – maktkamp och statsbygge under ett drygt århundrade

Torsdag 14 oktober kl 18-19

Med Gustavs Vasas trontillträde 1523 påbörjades grundläggandet av det moderna Sverige och en expansiv politik som kom att fortsätta under kungens barnbarn, Gustav II Adolf. Alla reformer och förändringar som gjordes på 1500-talet la grunden för de offensiva krigen under Gustav Adolf, men de var långt ifrån konfliktfria. Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare på Vasamuseet berättar om en dramatisk och konfliktfylld tid och om en lika välkänd som snöplig förlisning på Stockholms ström 1628.

  • Hörsalen, Livrustkammaren