Kronprinsessan Margareta med två av sina barn.

Föredrag

Kronprinsessan Margaret – i skärningspunkten mellan tradition och modernitet

18 september klockan 14.00-15.00

Den engelska prinsessan Margaret gifte sig 1905 med den svenske prinsen Gustaf Adolf. Fram till sin död 1920 levde hon sedan i ett Sverige i förändring, där traditioner krockade med mer moderna föreställningar om kungligheters roll i det offentliga livet.

Margareta kom på många sätt att både ge uttryck för och symbolisera denna förändring som också stakar ut riktningen för hur kungafamiljen under mellankrigstiden integrerades i den svenska folkhemstanken. Charlotte Tornbjer har disputerat i historia med avhandlingen Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft (2002), där ett kapitel handlar om kungafamiljen som nationell symbol. Därefter har hon forskat och undervisat, främst vid Lunds universitet. För närvarande är hon verksam som husprefekt vid de humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.

  • Biljetterna släpps på Tickster 20 augusti
  • Slottsbacken 3, 111 30 Stockholm (med reservation för ändringar på grund av pandemin)