1809

- Rikssprängning och begynnelse 200-årsminnet av Finska kriget

 Pris: 40 kr
 

Resultatet av freden som slöts mellan Sveriges och Ryssland i Fredrikshamn 1809 kan ses som en av Sveriges värsta katastrofer, där en tredjedel av territoriet och en fjärdedel av befolkningen förlorades.

600 år av riksgemenskap var över. Nationsförändringar låg i tiden.

Vid tiden kring sekelskiftet 1800 omformades många riken och nya stater föddes i Europa såväl som i andra delar av världen.

Det som var en tragedi 1809 uppfattar vi i dag, 200 år senare, inte som en slutpunkt utan som en startpunkt för Finlands och Sveriges utveckling till de moderna stater de är idag.

Livrustkammaren i Stockholm och Finlands nationalmuseum i Helsingfors producerade tillsammans denna katalog med anledning av museernas gemensamma utställning 1809 – Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget. Utställningen visades på Finlands nationalmuseum 2008 och på Livrustkammaren 2009.

Katalogen inleds med åtta artiklar skrivna av svenska, finska samt en rysk historiker.  Dessa artiklar breddar, fördjupar och nyanserar bilden av Finska kriget och dess konsekvenser. I volymens andra del presenteras de drygt 500 föremål som utställnigens innehöll i ord och bild.

Redaktör: Per Sandin
Lirvrustkammaren
Stockholm, 2008