• Armskena, detalj
  Armskena med armvecksskyddet som kallas mussla.
 • Armskena, detalj
  Treudden och de fisliknande varelserna i närbild.
 • Detaljbild på armskenans mussla.
  Kanske ska de två fiskliknande figurerna föreställa delfiner.
 • Armskena, detalj
  Lejonhuvud med pilar.
 • Janusmask, detalj.
  Närbild på janusmasken.

Armskena

Armvecksskydden är prydda med Neptunus treudd och två fiskliknande varelser. Neptunus var havsguden och Jupiters bror.

De dubbla månformade ansiktena kan föreställa en Janusmask. Den romerska guden Janus kontrollerade himlaljusets portar och avbildas med två ansikten. Det ena ser in i framtiden och det andra blickar tillbaka i det förflutna. Janus var gud över begynnelser, övergångar, passager och avslut.