Svenska pärlor

- från flodparlmusslan till Erik XIV:s kröningsmantel

Möt en sällsam varelse som funnits med ända sedan dinosauriernas tid och som bland annat finns på Erik XIV:s kröningsmantel. Skogsstyrelsens projekt Grip on Life besöker Livrustkammaren och pratar Svenska pärlor.

Erik XIV:s kröningsmantel med guldigt broderade kronor och pärlor
Bild: Erik Lernestål

Den flärdfulla kröningsmanteln

Erik XIV:s kröningsmantel finns att se i Livrustkammarens permanenta utställning om Sveriges kungliga historia. Mantel består av cirka 4500 pärlor.

Ta reda på mer om projektet Grip on life