• Bild av dolkens delar
    Krisens delar: klinga, gard och fäste.
  • Bild av dolkens klinga
    Dolkklinga med synlig pamor, bladmönster.

    Bild: Statens museer för världskultur

  • Öppningen på en dolkbalja.

    Bild: Statens museer för världskultur

Delar och symboler