• Dolkens fäste i närbild.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolken sedd från fästet.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolkens klinga.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolken i sin helhet.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolkens fäste i närbild.

  Bild: Statens museer för världskultur

En elefantgud