• Kris med snidat handtag i form av en fågelgud.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Fästet från baksidan.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolken i sin balja.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolken i sin helhet.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolkbaljan.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Bild av dolkens balja.
  Dolkbalja, sedd från ovan.

  Bild: Statens museer för världskultur

En föränderlig fågel