• Dolken i sin balja.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolken i sin helhet.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolken i sin balja, sedd från ovan.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolken i sin balja.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolkbaljan.

  Bild: Statens museer för världskultur

 • Dolkens klinga med delvis förgylld pamor.

  Bild: Statens museer för världskultur

En förgylld hjälte