• Titelblad från katalogen över Karl XV:s vapensamling.
    Titelbladet till katalogen över Karl XV:s samling, utgiven 1861.
  • Plansch nr 3 ur katalogen över Karl XV:s vapensamling.
  • Plansch nr 6 i katalogen över Karl XV:s vapensamling.

En splittrad samling