• Vecken skapar rundning i kjolens sidor.
  • Kanske kjolens framsida.
  • Kanske kjolens baksida.

Förändringar i kjolen

Kjolens sidor är skapade med veck för att få avsedd rundning. Kjolen hade ursprungligen öppningar i sidorna, prydda med spets. Vid ett senare tillfälle har man ändrat öppningen och gjort ett sprund. Det är idag osäkert vilken sida av kjolen som var framsida.