• Bild av Karl X Gustavs begravningsregalier.
    Karl X Gustavs begravningsregalier.
  • Bild av stolen som Karl X Gustav satt i då han avled.
    I denna stol avled Karl X Gustav. Finns idag på Skoklosters slott.

Förberedelser för den eviga vilan