• Grupporträtt av Karl XI:s familj, utförd av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl (1629-1698).
    Grupporträtt av Karl XI:s familj, utförd av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl (1629-1698).

Förberedelser för den eviga vilan