Unstraight research

Unstraight Research

Unstraighta perspektiv på historien

Hur gick det till när vi började uppfatta vissa former av sexualitet som avvikande och andra som ”normala”? I projektet Unstraight research sätter idéhistorikern Pia Laskar normernas historia under lupp. Resultaten av forskningen gestaltas i utställningar men kommer också att presenteras i vetenskapliga sammanhang som seminarier, workshoppar och konferenser.

På Historiska museet är projektet delaktigt i att ta fram en basutställning om vikingar. Museet samarbetar med flera forskare som undersöker historiebruk, det vill säga vilka normer som i olika tider styrt föreställningar om till exempel kön, sexualitet eller svenskhet. De har i sin tur styrt vad som samlats, bevarats och ställts ut.

Också på Livrustkammaren är en ny basutställning under uppbyggnad. Här tittar Unstraight research närmare på hur kungamakten legitimerat sin makt i Sverige och hur det skett i relation till sexualitetspolitik.

Läs mer om The Unstraight Museum