Konservering Kristinafragement

På Luciadagen 1965 utspelade sig en unik händelse i grottorna under S:t Peterskyrkan i Rom. Då öppnades drottning Kristinas marmorsarkofag. Händelsen blev uppmärksammad i världspressen.

Drottning Kristina begravdes i i en praktfull dräkt som hon själv beställde före sin död. När graven öppnades 1965 togs 55 textilfragment ur graven, undersöktes och skänktes till Livrustkammaren. Fram till idag har de legat nedpackade i små kuvert. Vissa var fasttejpade på pappersark, andra sammanpressade mellan plexiglas och några låg löst i kuverten.

Tack vare en donation på 100.000 kronor från föreningen SWEA – LA, Swedish Women´s Educational Association i Los Angeles, har Livrustkammaren kunnat genomföra ett länge önskat konserveringsarbete.

Fragmenten har vårdats, fotograferats och undersökts in i minsta detalj. Vi har tagit fram en speciell kvävgasfylld monter för att på bästa sätt bevara dessa föremål till eftervärlden.

Livrustkammarens konserveringsarbete har dokumenterats av fotografen Elisabeth Ohlson och några av hennes bilder visas på dessa sidor. Projektet visades också i en utställning i Livrustkammaren under sommaren 2000.

Livrustkammaren riktar ett stort och varmt tack till SWEA som genom sitt generösa bidrag har gjort detta arbete möjligt.