Ett samarbetsprojekt kring drottning Kristina

Genom ett unikt erbjudande från Vatikanens bibliotek har Livrustkammaren och Storkyrkan fått möjlighet att låna ett antal manuskript ur drottning Kristinas berömda handskriftssamling i Rom.

Dessa kulturella skatter är utgångspunkten för ett samarbetsprojekt kring drottning Kristina, hennes liv i Sverige och i det påvliga Rom, sett genom samtidens och eftervärldens ögon.

Projektet har utmynnat i två utställningar, en bredare kulturhistorisk utställning i Livrustkammaren kallad ”Bilder av Kristina” och en mindre utställning i Storkyrkan, en rikt illustrerad publikation skriven av nationella och internationella forskare en föreläsningsserie för allmänheten samt ett forskningsseminarium.

Genom projektet ges möjlighet att i Sverige visa ovärderliga föremål med anknytning både till det gemensamma europeiska kulturarvet och till svensk historia, men också att ytterligare fördjupa förståelsen av drottning Kristina, en av alla tiders mest berömda och kontroversiella kvinnor.

Forskningen om Kristina har sedan mitten av 1990-talet fått förnyad aktualitet, nya rön har framkommit och perspektiven har förändrats, varför vi nu anser att tiden återigen är mogen för en större Kristina-satsning. Senast en stor utställning om drottning Kristina visades i Sverige var 1966.

I projektet deltar, förutom Livrustkammaren och Storkyrkan, Riksarkivet och UD genom Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen, Ulla Gudmundson.

Läs mer om utställningen