När Sverige styrdes från Moldavien

Tidigare forskning kring Karl XII:s och svenskarnas vistelse i Moldavien och det Osmanska riket har i huvudsak haft fokus inställt på det storpolitiska spelet och de militärhistoriska skeendena. Syftet med projektet ”När Sverige styrdes från Moldavien” var att vidga perspektivet till att också beskriva, utifrån arkivmaterial i Sverige och hittills helt okända dokument i Turkiet, hur mötet mellan svenskarna, och den lokala befolkningen och myndigheterna gestaltade sig samt att systematisera och fördjupa kunskapen om de diplomatiska, administrativa och ekonomiska omständigheterna.

Projektet hade en tydlig internationell inriktning och syftade till att stärka och fördjupa kontakterna mellan svenska, moldaviska och turkiska forskare som representerar relevanta forskningsområden. Projektet inleddes med en serie forskningsseminarier, i Stockholm, Chisinau och Istanbul. De föredrag som presenterades vid dessa seminarier ingick sedan som artiklar i en publikation.

Mössa av utterskinn, enligt traditionen begagnad av Karl XII under kalabaliken i

Efter det svenska nederlaget vid Poltava lämnade Karl XII armén – som kort därefter kapitulerade – och tog med sig sitt följe över floden Dnestr in i det Osmanska riket. Man slog först slog läger invid fästningen i Bender, men flyttade sen ett par kilometer uppåt floden, till byn Varnitsa i dagens Moldavien. Det var där den välkända så kallade kalabaliken ägde rum den 1 februari 1713.

Därefter fördes Karl XII först till slottet Timurtasj utanför Adrianopel och sedan till den lilla staden Demotika, varifrån han i oktober 1714, efter drygt fem års vistelse i det Osmanska riket, anträdde återfärden till Sverige.

Under större delen av denna tid styrdes Sverige i praktiken från det så kallade Kungshuset i Varnitsa. Härifrån deltog Karl XII i politiska förhandlingar, styrde Stockholms och det nya kungliga slottets omvandling och initierade genomgripande och radikala ändringar i riksstyrelsens, statsförvaltningens och beskattningssystemets organisation och funktion.

Projektledare: Per Sandin, före detta 1:e intendent, Livrustkammaren
Medverkande och kontaktpersoner vid SFII för projektet: Greger Widgren, Karin Ådahl

Vill du veta mer?