• Bild från öppning av Gustav Vasas grav
    Gustav Vasa i sin grav. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Gravöppning