• Foto av Karl X Gustavs begravningsregalier.
    Karl X Gustavs begravningsregalier.

Gravöppning

I början av 1800-talet blev Karl X Gustavs grav plundrad. Carl Leonhard Drake var modellör och tjänstgjorde som arbetsledare i Riddarholmskyrkan under sommaren och hösten 1817. Det gav honom tillfälle att stjäla begravningsregalierna och tyger från den dyrbara svepningen runt liket. Vid en husrannsakan hos Drake hittades de stulna föremålen, gömda under hans säng. Regalierna finns idag utställda på Livrustkammaren.