• Bild av Ulrika Eleonoras kista i det karolinska gravkoret.
    Ulrika Eleonoras kista i det karolinska gravkoret.

Gravöppning

År 1917 öppnades både Karl XI:s och Karl XII:s gravar, under överinseende av Algot Key Åberg som var professor i rättsmedicin. Det är troligt att även Ulrika Eleonoras grav öppnades vid detta tillfälle, eftersom hon ligger begravd i samma gravkor som sin make och son, men det finns inga redogörelser för vad som i så fall hittats i hennes grav.