• Bild av Karl XII:s kranium, från gravöppningen 1917.
    Karl XII:s kranium, från gravöppningen 1917.
  • Bild av Karl XII i sin svepning.
    Karl XII i sin svepning.
  • Bild av dödsmasken vid sidan av det riktiga kraniet.
    Karl XII:s dödsmask vid sidan av det riktiga kraniet.

Gravöppning