• Bild av Streiff
    I nästan 400 år har Gustav II Adolfs häst stått utställd.
  • Bild av Streiff
    Hästen Streiff är ett av Livrustkammarens äldsta föremål.
  • Bild av Streiff
    Streiff då Livrustkammaren fanns på Nordiska Museet på Djurgården i Stockholm.

Hästen