• Bild av Streiffs ena hov
    Skomodellen som var vanlig under 1600-talet var bred men tunn, och försedd med en liten klack.
  • Bild av Streiffs hov
    Höger framhov sedd underifrån.
  • Bild av Streiffs hov
    Höger framhov sedd från sidan.

Hovarna