Kalendarium

Format: 2021-06-18
montage med fyra svenska drottningar F
När:
12 sep
Tid:
Kl 18.00
Pris:
Pris:100 kronor

Rethinking Queens- ingifta drottningars betydelse i den svenska kungliga historien

Museichef Malin Grundberg berättar om drottningars betydelse och hur de kan gestaltas i en utställning.

I Livrustkammarens nya permanenta utställning ska den kungliga historien uppdateras utifrån ny forskning. Ett sätt att göra detta på är att lyfta fram drottningarna som i den tidigare utställningen inte tagit mycket plats. Inte ens drottning Kristina, en av mycket få regerande drottningar i Sveriges historia, hade fått särskilt stort utrymme. De senaste decenniernas forskning gör att många nya saker finns att berätta. Dessutom fanns det föremål i samlingarna. Men i den nya utställningen vill museet inte bara lyfta fram Kristina utan även de ingifta drottningar som inte varit regenter, men nog så betydelsefulla vid sin makes sida. De förde med sig kunskap, ekonomiskt och politiskt kapital med mera, från sina forna hemländer. Trots att forskning har funnits om flera av drottningarna, har bristen på föremål försvårat synliggörandet av dem. Ett sådant exempel är Katarina Jagellonica. Hur gestaltas då berättelserna om henne?

Biljetter till höstens program släpps 15 augusti.

Köp biljett på Tickster 

Mer info Mindre info