Kläder för tid och evighet

Gustaf III sedd genom sina dräkter

Pris: 200 kr

 

Gustaf III:s person och tid har skildrats utifrån varierande infallsvinklar och betraktelsesätt.

I denna bok lyfts hans dräktsamling fram på ett sätt som aldrig tidigare skett. Här presenteras ett originellt och unikt minnesmärke över en monarks liv.

Gustaf III:s dräkter hade sparats och valts ut med omsorg och tillkommit som samling resan under hans levnad. De representerar händelser som kungen själv ansåg värda att ihågkomma. Sådana plagg som han var iklädd vid speciellt betydelsefulla tillfällen. De är spegelbilder ur hans personliga liv såväl som Sveriges kulturella och politiska historia.

I boken presenteras en enastående samling dräkter, exakt daterade genom det tillfälle de burits. Dräkterna har om möjligt fotograferats i de autentiska rum där Gustaf III framträtt i dem.

Text: Lena Rangström
Foto: Göran Schmidt
Livrustkammaren, 1997