Kung Eriks rustning

Pris: 45 kr

 

Läsaren tas tillbaka till 1500-talets Sverige, där Erik XIV just stigit upp på tronen.

Erik XIV (1533-1577) var Sveriges förste renässansfurste. Hans praktfulla rustning är gjord till ett triumftåg under nordiska sjuårskriget (1561-68). Den tillhör de äldsta föremålen i Livrustkammarens samlingar och hör till sin tids yppersta harneskmakarkonst. Harnesksmeden har slagit rustningen, konstnären utfört ritningarna till dekoren och guldsmeden utifrån förlagorna drivit upp och ciselerat figurerna. Eriks rustning är helt och hållet dekorerad med figurer i relief.

Erik XIV var fascinerad av antikens ideal och den götiska historieskrivningen, som gav Sverige en ärofull historia. Allt detta kommer till uttryck i rustningens dekor, som blandar politiskt maktspråk med symboler ur sagodiktningen. Till formen är rustningen en moderiktig dräkt av stål. Med sin rika dekor gestaltar den tidens idéer och värderingar och kan leda oss in i renässansens symbolvärld.

Text: Lena Rangstöm
Foto: Göran Schmidt
Stockholm 2004