Samarbetsprojekt

På den här sidan berättar vi om olika pedagogiska samarbetsprojekt.

”Historia på riktigt”

Ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg. I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger för att få en fördjupning i historia för sin klass 5:1. Här kan du läsa vad det spännande samarbetet resulterade i »

Containerråttan i Livrustkammaren

Containerråttan är en daglig verksamhet i Hässelby som vänder sig till vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Verksamheten har en inriktning mot hantverk, konst och återbruk.
Emma Marklund, hantverkspedagog på Containerråttan, gick en kurs i konstpedagogik på Stockholms Universitet höstterminen 2013. Som slutprojekt ville hon undersöka hur konst och kultur kunde göras mer tillgängligt för målgruppen hon arbetade med.

Under ett besök i Livrustkammaren, där museets pedagog först gav en kort introduktion till museet, fick deltagarna från Containerråttan använda en varsin kamera precis som de ville. Fem personer gick runt och tittade på samma utställningar, och såg helt olika saker! Tanken med besöket i Livrustkammaren var att undersöka eget skapande som metod att närma sig konst och kultur. Fotografierna blev startpunkten för ett fortsatt arbete på den dagliga verksamheten vintern och våren 2014.

En av deltagarna, Linn Victoria, fastnade för en kungatron som hon själv fotograferats på under besöket. Hon fastnade även för sin namne kronprinsessan Victorias blå myndighetsklänning. I slutändan kombinerade hon dessa två genom att göra flera självporträtt och fria broderier där hon sitter på tronen och har myndighetsklänningen på sig.