Våra pedagoger

Livrustkammarens vision är att vara en självklar resurs i det livslånga lärandet.

Vi är erfarna museipedagoger med stor vana att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Vi arbetar enligt skolans övergripande mål och riktlinjer i läroplanen 2011. Vi hjälper er att få ett historiskt perspektiv och ger kunskaper om och insikt i kulturarvet.

Aktivitet är ett nyckelord för oss. I Livrustkammarens pedagogiska grundsyn utgår vi från lärande som ”aktiviteter mellan huvuden”, det vill säga vad vi gör tillsammans. Med denna grundsyn på lärande anser Livrustkammaren att vi har vissa specifika styrkor: 

  • Det är på riktigt!
  • Du lär tillsammans med andra!

En viktig pedagogisk utgångspunkt för Livrustkammarens verksamhet är att ta hänsyn till olika lärstilar. Varje människa har sitt eget unika sätt att ta in, bearbeta och minnas det hon lär sig. Vi jobbar aktivt med detta i alla våra skolprogram och utställningar.

Vill du få aktuell information om Livrustkammarens skolverksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.