Livrustkammaren

- Kunglig historia i slottets källarvalv

Pris: 50 kr
 

I den här boken presenteras ett hundratal av de föremål som visas i Livrustkammarens permanenta utställning.

I boken ges fördjupningar och föremålen sätts in i sitt historiska sammanhang.

Föremålen presenteras i fyra avdelningar: kungliga hjältar, stora ceremonier, diplomatiska förbindelser och folkligt sparade kungaminnen.

Livrustkammarens föremål har en spännande historia att berätta om våra kungligheter – i krig, men framför allt i fred. De konstfullt utsmyckade vapnen och hästutrustningarna var ofta gåvor från andra furstar. Alla de välbevarade dräkterna vittnar om praktfulla kröningar och andra kungliga ceremonier. Då rullade också de magnifika vagnarna på Stockholms gator.

Urvalet är gjort så att läsaren kan få en klar uppfattning av det som är museets uppgift: att spegla Sveriges kungliga historia, från Gustav Vasa och fram till idag.

Text: Ann Grönhammar och Sofia Nestor
Foto: Göran Schmidt
Livrustkammaren, 2007