Maximilianhjälm i 3D

 

 

 

Hjälm av Maximiliantyp

Hjälmen tillhör en rustning som har likartade dekorativa räfflor som hjälmens klocka.

Den typen av rustningar kallas ibland för Maximilianrustningar (efter den tysk-romerske kejsaren Maximilian I). Hjälmens bälgvisir är också karaktäristiskt för denna rustningstyp.

Under 1800-talets sades hjälmen ha tillhört Johan I (död 1222) men den är tillverkad omkring 1510 i Tyskland.