Bild av inskription på baksidan av en ring som tillhört drottning Hedvig Eleonora.

Digitalisering

Varför digitaliserar vi våra samlingar?

Djupt inne i museernas arkiv och magasin ligger tusentals föremål, foton och dokument som aldrig ser dagens ljus. Vissa är ömtåliga och kan inte hanteras, andra är känsliga för ljus eller så är de inte intressanta för en bredare allmänhet, men kanske av yttersta vikt för forskare och specialister. Många föremål ligger i montrar i museet, men har en spännande baksida som inte visas, eller en pytteliten inskription som ingen kan se med blotta ögat.

Alla dessa föremål och dokument kan bli tillgängliga i din dator, om vi digitaliserar dem. Med automatiserad textläsningsteknik blir arkivmaterial sökbart, med 3D-skanning kan vi visa båda sidorna av myntet och med högupplöst foto så går det att zooma in på detaljer som annars kräver förstoringsglas.

Museernas uppdrag är att bevara och tillgängliggöra sina samlingar. Ofta går dessa två uppdrag stick i stäv, då tillgängliggörande sliter på föremålen, medan optimalt bevarande kräver att de ligger i ett mörkt och klimatanpassat magasin. Digitaliseringen bidrar till både bevarande, genom att föremålen inte behöver hanteras så mycket, och tillgängliggörande, som dessutom är oberoende av besökarens fysiska plats eller funktionsvariationer.
Museernas skattefinansierade samlingar tillhör alla och ska vara åtkomliga för alla!