Uppehåll i utlåningsverksamheten

Från och med 1 juli 2018 – 1 september 2019 har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja utlån av föremål ur Livrustkammarens samlingar. Under den perioden kommer myndighetens konservatorer och intendenter att jobba intensivt med bygget av Livrustkammarens och Skoklosters slotts nya basutställningar.