• Bild av Karl V:s sorgeprocession i Bryssel 1558.
    Karl V:s sorgeprocession i Bryssel 1558 inspirerade många kungliga begravningar.
  • Bild av hjälm som bars med i Gustav Vasas begravningsprocession.
    Hjälmen bars med i processionen.

Processionen