• Bild av Gustav II Adolfs häst Streiff.
    Hästen Streiff dog på vägen mot Sverige och finns nu, uppstoppad, på Livrustkammaren.
  • Teckning av Gustav II Adolfs begravningsprocession.
    Teckning av Gustav II Adolfs begravningsprocession (Kungliga biblioteket).

Processionen