• Karl XII:s likprocession från Karlbergs till Riddarholmskyrkan.
    Karl XII:s likprocession från Karlberg till Riddarholmskyrka. Anonymt kopparstick. Kungliga biblioteket, KoB Sv. HP C XII A. 150

Processionen

Karl XII:s sista resa, från Uddevalla mot Stockholm, påbörjades den 7 januari 1719 och tog 26 dagar.

På Karlbergs slott stod liket på lit de parade i tre veckor och där pryddes kungens huvud med en lagerkrans. Sorgeprocessionen från Karlbergs slott till Riddarholmskyrkan följde en väg kantad av marschaller. Det var en stor procession och likbåren hade medar istället för hjul, eftersom marken var snötäckt.