Bilder av Kristina

Drottning av Sverige – Drottning i Rom

Redaktör: Per Sandin
Grafisk form: BankerWessel
Foto: Erik Lernestål

Pris: 50 kr

Få historiska personligheter har gett upphov till så motsatta åsikter som den svenska 1600-talsdottningen Kristina: hyllad av somliga, avskydd av andra. Hennes liv var också i sanning ovanligt. Hon föddes som dotter till Gustav II Adolf, protestantismens främste banérförare i 30-kriget, och fick en manlig uppfostran. Faderlös i unga år besteg hon 1644 den tron hon redan tio år senare nedsteg från. Omedelbart därefter lämnade hon sitt fädernesland och begav sig till Rom, dit hon anlände efter att först ha konverterat till katolicismen. I den eviga staden mottogs hon som en hjältinna av påven och den katolska kyrkan, och här skulle tillbringade hon huvuddelen av återstoden av sitt liv. För stadens innevånare blev hon med tiden så självklar att de gav henne namnet "Regina di Roma".

Boken Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom innehåller 12 artiklar skrivna av några av vår tids främsta Kristina-kännare, t.ex. Marie-Louise Rodén, Eva Haettner Aurelius och Susanna Åkerman. Artiklarna uppmärksammar en mängd olika aspekter av Kristinas liv och gärning: t.ex. Kristina som kvinna och monark, Kristinas relation till den mätiga romerska familjen Barberini och Kristinas passion för böcker. Just Kristina och böckerna ägnas särskild uppmärksamhet. Eva Nilsson Nylander visar hur Kristina använde sitt berömda bibliotek som politiskt verktyg och Angela Nunez Gaitan, verksam som konservator vid Vatikanbiblioteket, beskriver konserveringen av drottningens berömda handskriftssamling (som har möjliggjorts genom generöst bistånd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur).

Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom är rikt illustrerad och innehåller bl.a. avbildas en rad föremål som aldrig tidigare har publicerats. Ett stort antal nyfotograferingar av bland annat Livrustkammarens föremål med anknytning till drottning Kristina har nyfotograferats. Bokens inledning är författad av Prinsessan Christina, fru Magnuson och kardinalstatssekreteraren Tarcisio Bertone.