• Silkesstrumpa som kungen bar under pantalongerna, med samtida stoppningar.
  • Det gick åt många silkesstrumpor i kungens hov. Troligen har en del av leveranserna varit avsedda för Kungliga Teatern.
  • Bild i färg på Gustav III:s strumpor. Strumporna är vita och ligger mot svart bakgrund.
    Firman som försåg kungen med strumpor var den kända firman Le Roux & De la Salle i Paris.

Silkesstrumpor