• Fästet på en kris med skulpterat figurhuvud.

    Bild: Statens museer för världskultur

  • Detalj av en dolkklinga med synlig pamor och en figursmidd ansats.

    Bild: Statens museer för världskultur

  • Dolkbalja med tydlig båtform.

    Bild: Statens museer för världskultur

Tillverkning och mening