• Kristinas kusin Karl Gustav. Porträtt av David Beck.
  • Ryttarporträtt av Karl X Gustav, målat av Joachim Sandrart.
    Ryttarporträtt av Karl X Gustav, målat av Joachim Sandrart.
  • Arvfurstehatt som bars av Karl Gustav vid Kristinas kröningsceremoni 1650.

Vägrade äktenskap